Marka Yayınına İtiraz Adana

Marka Yayınına İtiraz Adana

Marka itiraz nedir, marka itirazları nasıl yapılır, marka yayınına itiraz nasıl yapılır, kimler yapabilir, itiraz ücreti dahil ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz. Marka İtiraz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından markalar bülteninde yayın kararı çıkan benzer markalarınıza marka yayına itiraz yoluyla engel olabilirsiniz.

Marka İtiraz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından markalar bülteninde yayın kararı çıkan marka tescil başvurularına , marka benzerliği, öncelikli  kullanma hakkı vb gerekçeler ile  itiraz edilebilir.

Üçüncü taraflarca  yapılan aynı veya benzer ve/veya iltibas niteliğindeki marka tescil başvurularına itiraz edilmediği takdirde başvuru kesinleşmektedir. İlgili markanın sonradan farkedilmesi, kullanımın engellenmesinin istenmesi ve marka iptal ve hükümsüzlük davalarına konu etseniz dahi ciddi zaman, maddi ve manevi kayıplar yaşanır. Oysa çok düşük bir maliyetle  marka itiraz yoluyla kötü niyetli tescil girişimini engelleyebilirsiniz. Marka tescili kesinleştikten sonra dava yoluyla marka  hükümsüz kılınsa bile üstlenilecek onlarca maddi ve manevi kayıplara karşın,  hukuken tescilli bir hak kullanılıyor olması nedeniyle maddi ve manevi tazminat vb. markanın uğradığı kayıpları telefi edilemez.

Marka yayına itirazlar önce Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) itirazlar birimi  yapılan itirazlar sonuçlandırarak sonucu itiraz sahibi ve başvuru sahibine bildirir..Ancak hem başvuru sahibi hem de itiraz sahibi istediği takdirde, kararın tebliği tarihi itibari ile iki ay  içinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurul nezdinde yeniden  karara itiraz edebilir.Yeniden İnceleme ve Değerlendirme kurulunun (YİDK) verdiği onay veya red kararı kesindir.Yeniden İnceleme ve Değerlendirme kararını ancak Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları mahkemesine taşıyarak kararın iptalini isteyebilirsiniz.