Marka Yenileme Adana

Marka Yenileme Adana

Tescil edilmiş bir markanın koruma süresi, tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu süre, 10’ar yıllık dönemler halinde yenileme yapılmak koşulu ile sonsuz bir şekilde uzatılabilmektedir.

Tescil tarihinden itibaren 10 yıl sonrasına isabet eden yıl, ay ve gün olarak 6 ay öncesinde yenileme başvurusu yapılabilmektedir. Bu sürenin kaçırılması halinde tescil sahiplerine 6 aylık ek bir süre tanınır. Bu sürenin de kaçırılması halinde marka hükümsüz kalacaktır.